Bronze Assessor Christine Marett

Tina Syvret & Toggle (Working Cocker)

Bronze Assessor Tina Syvret

Christine Marett & Rose (Cesky Terrier)